Hide

Forskel

Skriv et program, der beregner differensen mellem to ikke-negative heltal.

Indlæsning

Indlæsningen består af mellem 1 og 40 testfald. Hvert testfald består af et par af heltal mellem $0$ og $10^{15}$ (inklusive).

Udskrift

Skriv en linje for hvert par af indlæste heltal, som indeholder absolutværdien af tallenes differens.

Sample Input 1 Sample Output 1
10 12
71293781758123 72784
1 12345677654321
2
71293781685339
12345677654320
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Statistics Show
Source Kattis
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in